mərdlik

mərdlik
is.
1. Sözündə, işində etibarlı, vəfalı olma; sədaqət, vəfa, etibarlılıq, kişilik, alicənablıq. <Firəngiz Muxtara:> . . Mərdlik, qeyrət və sədaqət sıldırımlardan da atılsa, ölməzdir, əbədidir! B. Bayramov.
2. İgidlik, qəhrəmanlıq, şücaət. Döyüşçülərimizin mərdliyi. – Koroğlu mərdliyi qala dünyada; İgid gərək başda sevda qaynada. «Koroğlu». Yalnız adın igid deyil; Mərdlik, hünər özü səndə! N. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • namərdlik — is. Alçaqlıq, nakişilik; xainlik, xəyanət, vəfasızlıq, əhdi pozma. <Süleyman:> <Qızı> elə gəlmişkən özüm üçün istəyim! Yox, bu, yoldaş haqqında namərdlik olar. Ü. H.. Cavan bir adamın arzusunu könlündə qoymaq namərdlik olar. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cavanmərdlik — bax comərdlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • comərdlik — is. Mərdlik, nəciblik, alicənablıq. <Kərim baba:> Özümü itirdim. Lakin qorxmurdum, çünki bu igid heyvanın comərdliyindən əmin idim. A. Ş.. // Səxavətlilik, əliaçıqlıq; səxavət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lacivərdlik — is. Lacivərd rəngində olma; tünd mavilik, göylük …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fütüvvət — ə. 1) gənclik, cavanlıq; 2) comərdlik, səxavət, əliaçıqlıq; 3) mərdlik, igidlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • səxavət — is. <ər.> Əliaçıqlıq, comərdlik, genişürəklilik. <Vaqif:> Ağa, . . iltifat və səxavətiniz aləmə bəllidir, amma zövqü, görünür, tək almaq istəyirsiniz. . . Ç.. <Mirzə:> Ağanın şanı, şövkəti, calalı, dövləti, səxavəti o qədərdir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cud — ə. səxavət, əliaçıqlıq, comərdlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəvanmərdi — f. comərdlik, əliaçıqlıq, səxavətlilik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fəzilət — ə. 1) dəyər, qiymət; 2) məziyyət, ləyaqət; 3) hünər, bilik, mərifət; 4) istedad; 5) kamillik, üstünlük; 6) gözəl əxlaq; 7) alicənablıq, comərdlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kərəm — ə. 1) alicənablıq, comərdlik; 2) mərhəmət, mehribanlıq; 3) bağışlama …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”